Финална партньорска среща по проект „Европейски накити от мъниста –от традиционния костюм до пазара”

Представителите на Фондация за развитие „Читалища”- Милена Колева-Звънчарова, Стефка Ибришимова и Сърджан Кръстевски взеха активно участие в изпълнение програмата на заключителната среща по проекта, организирана в Загреб.

В рамките на отворените дни на културния център в Дубрава се проведе еко-етно-панаир, където бяха представени и традиционни мънистени накити. Участници в проекта демонстрираха своите умения.

Проведе се Заключителната координаторска среща, на която бяха обсъдени основните дейности на проекта.

На 15 юни се проведе конференция, обединяваща темите от проекта – опазване на културното наследство, национална квалификационна рамка (ситуацията в Р Хърватска), възможности за добавяне на нова професия към националния регистър, проблеми на валидирането на знанията и уменията, презентиране на продукти на традиционните занаяти на пазара.

Беше открита и традиционната за проекта изложба с Ревю на традиционни и вдъхновени от традицията мънистени накити, подготвена от екипа на организацията- домакин.

Вашият коментар