Как да разберете лихвения процент по кредита си?

Лихвеният процент по заемите е процент от взетата сума, която трябва да върнем на финансовата институция, отпуснала парите, без значение дали сме взели бърз кредит, потребителски или ипотечен. Годишният лихвен процент по заемите варира според финансовия субект, който ни е предоставил това предимство. Освен това се вземат предвид и други фактори като вида на кредита, сумата и времето, в което сме се съгласили да изплатим дълга.

Проверете договора си за заем

Най-лесният начин да разберете лихвения процент по вашия кредит е да проверите договора си за кредит. Този документ ще очертае всички правила и условия на вашия заем, включително лихвения процент, условията за погасяване и всички такси, свързани със заема.

Ако не можете да намерите договора си за заем, можете да се свържете с вашия кредитор и да поискате копие. Не забравяйте да прегледате внимателно документа и да зададете на вашия кредитор всички въпроси, които може да имате.

Проверете месечните си извлечения

Вашето месечно извлечение по кредита трябва да включва и информация за лихвения процент по вашия кредит. Потърсете раздел, който очертава общата дължима сума, включително лихвата и главницата, както и лихвения процент, който се начислява.

Ако имате проблеми с разбирането на месечното си извлечение, свържете се с вашия кредитор за разяснение.

Използвайте онлайн калкулатор

Ако знаете главницата, срока на кредита и месечната вноска, можете да използвате онлайн кредитен калкулатор,  за да изчислите лихвения процент по вашия кредит. Просто въведете необходимата информация в калкулатора и той ще предостави приблизителна оценка на лихвения процент.

Имайте предвид, че този метод не е толкова точен, колкото проверката на договора за кредит или месечните извлечения, но може да ви даде груба представа за лихвения процент по кредита ви.

Не забравяйте, че за да отговаряте на условията за всеки заем, трябва да имате добър кредитен рейтинг. За целта трябва да сте в крак с плащането на задълженията си. Познаването на лихвения процент по вашия заем е важно за разбирането на общата цена на заема и извършването на плащания навреме.

Вашият коментар