Време на финансова криза – как да се справим

Във времена на криза, всеки трети българин е принуден да потърси услугите на банкови или небанкови институции относно покриване на текущи потребности или пък такива в дългосрочен план. За съжаление това се оказва вярно и според множество проучвания, направено сред българското население. То показва също, че онази част от българското население, която е прибегнала до този способ за временно ”закърпване” на семейния бюджет е доста дълго време отлагала и отричала този метод, поради различни съмнения, предразсъдъци или просто страх от невъзможност за изплащане на заема.

Бързият кредит или заем е помогнал на много хора, които са били временно изпаднали в задлъжнялост. Неспособността за справяне дори с ежедневните потребности налага търсенето на такъв метод, който ще облекчи значително дори само за определено време семейния бюджет. Повечето хора предпочитат да се доверят на небанковите институции за отпускане на кредит или заем за покриване на определени разходи и нужди. Предимството на небанковите пред банковите кредитни институции относно отпускане на такъв вид заем са няколко. На първо място прави впечатление улеснената процедура при кандидатстване. Небанковите институции не изискват набавяне и представяне на цяла купчина документи, които да доказват доходите ви, при необходимост търсене на поръчители, или пък залог на имущество и така нататък. Точно това търсят и потребителите, които се нуждаят от такъв вид кредит. Те търсят бърз, лесен начин за покриване на ежедневните си или месечни потребности. Небанковите кредитни организации имат далеч по-улеснена процедура, която включва предоставяне на копие от лична карта и остава да попълните дадените ви от небанковата кредитна институция бланка, естествено с посочената от вас сума. Това включва цялата процедура по кандидатстване за отпускане на бърз кредит или заем от небанкова кредитна институция. Онова, което вие трябва да направите е просто да имате търпение, да изчакате, колкото е необходимо, за да разберете дали сте одобрен и дали ще можете да се възползвате от посочената от вас сума.

източник: Ferratum.bg

Вашият коментар