Зависимост от хазарт – какво лечение се прилага

Какво лечение се прилага при зависимост от хазарт? Този труден въпрос тревожи много роднини на зависими. Поставянето на ултиматум или отправяне на заплахи към играча, не е добра идея, защото това ще провокира агресия у него.

Ако не се предприеме навременно лечение към зависимостта от хазарта, с течение на времето, състоянието се влошава и зависимия започва, да изпитва и физически, освен психологическите, симптоми. Ето някои от тях: постоянна умора, лош сън, главоболие, болка в гърба, болка в китките, мехури по пръстите, понижен имунитет, епилептични припадъци, депресия, фобии и др.

Основният начин за лечение от хазартна зависимост, е когнитивно-поведенческа терапия. Психотерапевтичният методи на лечение позволява, да се преразгледа и нормализира начинът на живот на зависимия. Ако бъдат открити конкретните мисли, предизвикващи желанието за игра, то по този начин ще бъдат отработени причините за пристрастяването. Психологическа помощ за премахване на чувството за вина, породено от случилото се. Признаване за проблема от самият зависим. Прилагането на когнитивно-поведенческа терапия позволява да бъдат затвърдени получените резултати за дълъг период от време, необходими в борбата с желанието за игри и залози.
За да бъде успешно едно лечение от хазартна зависимост, е необходимо всички действия на специалиста, да се извършват с пълното съгласие и съдействие на пациента, в противен случай ще бъде почти невъзможно да се постигне желания резултат. От съществено значение е зависимият да е осъзнал, че има проблем. Ако приеме, че желанието за залози, лотарии, хазарт и компютърни игри пречи на живота му, тогава ще се съгласи да приеме помощта на психотерапевт.

Част от лечението, чрез терапия, включва:
• Приемане на проблема от зависимия.
• Развитие на мотивация за лечение.
• Откриване и отработване на причините, предизвикали хазартна зависимост.
• Придобиване на умения за управление на емоциите.

В зависимост от продължителността и тежестта на хазартната зависимост, много зависими са забравили какво е обикновен и нормален начин на живот, те, буквално, трябва да започнат да живеят отначало.

Вашият коментар